Image module

Pogrzeb z Mszą Świętą w naszej kaplicy

Nasza klimatyzowana i elegancko urządzona kaplica to miejsce szczególne – sprzyja chwili prawdziwego, głębokiego pożegnania.

Najczęściej spotykany obrządek pochówku z jakim mamy do czynienia na Cmentarzu Komunalnym w Gorzowie Wielkopolskim to obrządek rzymsko-katolicki. Specjalnie w tym celu przygotowaliśmy bardzo estetyczną przycmentarną kaplicę, do której można zaprosić około 40 osób, a przez przeszklenie w części frontowej w samej uroczystości może uczestniczyć dużo więcej osób i być świadkami ostatniej posługi zmarłego. To właśnie pod naszą kaplicą cmentarną formuje się kondukt żałobny, który odprowadza zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Kaplica cmentarna Gorzowskiego Domu Pogrzebowego zawiera w sobie miejsce do odprawienia pełnoprawnej Mszy Świętej. Ołtarz, mównica, nagłośnienie. To dzięki tym elementom, każdy, w należytych warunkach ma możliwość pożegnać się ze zmarłym, powiedzieć ostatnie słowo i wyraźnie odsłuchać co na temat zmarłego mają do powiedzenia inni. Profesjonalne nagłośnienie towarzyszy nam zarówno w trakcie uroczystości pogrzebowych w kaplicy, jak na drodze w kondukcie. Nasze pojazdy zostały przystosowane do transmisji dźwięku z mikrofonów. W naszym dorobku doświadczenia nagłośniliśmy już nie tylko żałobników i księdza, ale i całe zespoły. W zależności od Państwa chęci w trakcie Mszy Świętej przed ołtarzem stoi Urna ze spopielonym bliskim, albo trumna – zamknięta lub otwarta. Zwyczajem jest w przypadku wyboru Urny postawienie obok dużego portretowego zdjęcia zmarłego. Dodatkowo w ramach uroczystości rozdajemy małe broszury ze wspomnieniem osoby zmarłej i krótkiej modlitwy za nią. Przed ceremonią pogrzebową w obrządku chrześcijańskim należy dokonać wyboru kapłana, który odprawi Eucharystię. Zwyczajem stało się zaproszenie księdza z parafii zmarłego, jednak na życzenie Gorzowski Dom Pogrzebowy jest w stałym kontakcie z kapłanami z całego Gorzowa i zawsze można skorzystać z ich posługi.