Image module

Konsolacje

Uroczystości pogrzebowe tradycyjnie łączą się z poczęstunkiem dla żałobników, podawanym po zakończeniu pogrzebu. Stypa nie jest obowiązkowa, jednak warto ją zorganizować, jeśli tylko czujemy się na siłach – lub zlecić to naszemu personelowi.

Zapraszamy do skorzystania z naszej sali restauracyjnej. Spotkanie po uroczystościach pogrzebowych, przy wspólnym stole to chwila, w której możemy liczyć na wsparcie duchowe bliskich. To również forma podziękowania wszystkim przybyłym na pogrzeb osobom.