Image module

Świecki pogrzeb tradycyjny lub z kremacją

Pogrzeby w tradycji świeckiej odbywają się w całkowicie niereligijnej atmosferze. Osobą prowadzącą uroczystość jest Mistrz ceremonii, którego rolą jest uroczyste odprowadzenie ciała lub prochów do grobu.

Mistrz ceremonii jest podczas uroczystości żałobnych „ustami rodziny zmarłego”. Wygłasza Laudacje oraz wg ustaleń z Rodziną pożegnanie Zmarłego.