Image module

Świecki pogrzeb tradycyjny lub z kremacją

Pogrzeby w tradycji świeckiej odbywają się w całkowicie niereligijnej atmosferze. Osobą prowadzącą uroczystość jest Mistrz ceremonii, którego rolą jest uroczyste odprowadzenie ciała lub prochów do grobu.

Uroczystości pogrzebowe bez udziału księdza są coraz bardziej popularne w Gorzowie Wielkopolskim. Jesteśmy w stanie przeprowadzić Ostatnie pożegnanie z osobą w sposób świecki. Laicki pogrzeb prowadzony jest przez Mistrza ceremonii, który w trakcie uroczystości żałobnych staje się „ustami rodziny zmarłego”. Zazwyczaj ceremonia polega na wspomnieniu zmarłego zarówno przez osoby z najbliższego otoczenia jak i inne. Zachęcamy do przygotowania pożegnalnej prezentacji ze zdjęciami zmarłego. Laudacja prowadzona przez Mistrza ceremonii może zostać przygotowana tak przez nas, jak i przez Państwa. Jeżeli zmarły posiadał ulubiony utwór literacki, muzyczny albo ktoś napisał szczególne epitafium na jego cześć, warto wspomnieć je w ostatniej drodze. Gorzowski Dom Pogrzebowy bardzo dba o komfort osób uczestniczących w świeckiej ceremonii pogrzebowej, dlatego atmosfera jest zupełnie niereligijna. O chęci przygotowania ceremonii pogrzebowej w sposób laicki należy wspomnieć w trakcie składania zlecenia obsługi pogrzebowej. Podczas przemarszu konduktu żałobnego do mogiły na czele idzie Mistrz ceremonii. Muzyka towarzysząca wcale nie musi mieć charakteru podniosłego. Nie musi być konwencją zbliżona do religijnej gdyż nie takie jest przecież zamierzenie Świeckiej uroczystości pogrzebowej.