Image module

Ekshumacje

Nasza firma świadcząc kompleksowe usługi pogrzebowe ma w swojej ofercie również możliwość wykonania ekshumacji – tj. przeniesienia szczątków z jednego miejsca pochówku do innego.

Ekshumacja polega na wydobyciu zwłok lub szczątków z grobu lub miejsca tymczasowego pochówku w celu przeniesienia ich i pochowania w innym miejscu albo przeprowadzenia oględzin lekarsko-sądowych.

Wokół ekshumacji panuje wiele mitów i niedopowiedzeń. Zajmujemy się kompleksowo zakresem ekshumacji więc nie jesteście Państwo narażeni na żaden z tych problemów. Wystarczy, że zostanie do nas dostarczony zestaw dokumentów wymaganych do ekshumacji w Gorzowie. Te dokumenty to: decyzja sanepidu i kserokopia aktu zgonu. Na miejscu w Domu Pogrzebowym podpisujemy zlecenie ekshumacji, a w przypadku gdy chcemy ekshumować ciało, a pochować prochy, konieczne będzie jeszcze podpisanie zgody na kremację. Sama ekshumacja odbywać się może zgodnie z wymaganiami Sanepidu pomiędzy 15 października, a 15 kwietnia.

Formalności związane z ekshumacją

Ekshumacja to problem jednocześnie dotkliwy dla bliskich zmarłego i niejasny w kwestii formalnej. Aby przeprowadzić ekshumację zwłok – np. w celu przeprowadzenia kremacji – należy wykonać szereg czynności regulowanych prawnie. Nasz personel przeprowadzi kompleksowo tę procedurę na Twoje zlecenie.

Nasz zakład pogrzebowy wykonuje ekshumację na terenie całej Polski. Przyjęło się, że możliwość dokonania ekshumacji istnieje od okresu 10 lat spoczynku zwłok do nawet 20 lat w przypadku gleb gliniastych – mokrych.
Inne czynniki, które mają wpływ na ekshumacje to problemy zdrowotne, które doskwierały osobie, która będzie ekshumowana, m.in.: cholera, dżuma, trąd, czy wąglik. Wymagany wtedy okres spoczywania zwłok to o dwa lata. Dopiero po upływie tego czasu można podjąć procedurę ekshumacji. W przypadku kiedy do ekshumacji przygotowuje się instytucja (np. na wniosek prokuratora, Prezesa IPN) wnioskuje wtedy sama do Sanepidu ws. wykonania ekshumacji, zaś rodzina ma prawo być obecna podczas procesu. Proces ekshumacji na każdym etapie jest dostępny dla zlecającego.

Zlecenie na ekshumację może wystawić jedna z poniższych osób: mąż, żona, krewni zstępni (dzieci, wnukowie, prawnukowie), krewni wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), krewni boczni do czwartego progu pokrewieństwa (rodzeństwo, ciotki, stryjkowie, kuzyni, siostry cioteczne), powinowaci w pierwszej linii (teść, teściowa, zięć, synowa) oraz osoba, która dobrowolnie podjęła się pochowania zwłok lub szczątek.

Wszystkie formalności związane z ekshumacją możesz załatwić w naszej siedzibie, przy ulicy Żwirowej 21 c w Gorzowie Wlkp. Znamy obowiązujące procedury i posiadamy stosowane kwalifikacje do przeprowadzania ekshumacji. Zapraszamy do kontaktu: +48 531 555 231.